Please update your Flash Player to view content.

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองโพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 16:43 น.

การท่องเที่ยว(แผนที่ท่องเที่ยว

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 17:37 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 15:25 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารวชส่วนตำบลหนองโพ

อีเมล พิมพ์ PDF

altalt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่2

อีเมล พิมพ์ PDF

altaltaltalt

หน้า 1 จาก 4


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-351-030